Οι Ευθύνες μας

Οι ευθύνες μας
Στο Κτήμα Χατζημιχάλη πιστεύουμε πως η ποιότητα των παραγόμενων οίνων, καθώς και η επιτυχία μας στο διεθνή οινοχώρο είναι άμεση συνέπεια τριών βασικών αρχών:

  • Της εξασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων μας
  • Της εξασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των καταναλωτών και
  • Της προστασίας του περιβάλλοντος

Με συνεχείς ελέγχους και πιστοποιήσεις διεθνών και μη φορέων, καθώς και με συνεχείς επιμορφώσεις του προσωπικού, επιτυγχάνουμε αυτούς μας τους στόχους και παράλληλα τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα στην παραγωγή ποιοτικού οίνου. Συγκεκριμένα, το οινοποιείο μας είναι πιστοποιημένο με ISO 22000 για το 2017, το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και με GLOBALG.A.P., διεθνές πρότυπο Ορθής Γεωργικής Εφαρμογής, για το 2016.
Επιπλέον, γίνεται μεγάλη προσπάθεια διαχείρισης των αποβλήτων και χρήσης όσο το δυνατόν αποκλειστικά ανακυκλώσιμων υλικών με βραχυπρόθεσμο στόχο μας τη μηδενική παραγωγή σκουπιδιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως οι βόστρυχες που απορρίπτονται και τα στέμφυλα μετά το πιεστήριο, επιστρέφουν στους αμπελώνες μας και χρησιμοποιούνται ως λίπασμα με αποτέλεσμα το οινοποιείο κατά την περίοδο του τρύγου να παράγει μηδενική ποσότητα αποβλήτων οινοποίησης εμπλουτίζοντας παράλληλα το έδαφος που θα φιλοξενήσει τους καρπούς της επόμενης εσοδείας.
Η διατήρηση της λειτουργίας της εταιρίας σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα, σίγουρα αποτελεί ένα δύσκολο έργο. Ο φυσικός πλούτος και το ιδανικό κλίμα της Κοιλάδας της Αταλάντης ωστόσο, καθιστούν όλα τα παραπάνω εφικτά. Οι συχνές βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή είναι αυτές που μας επιτρέπουν να ελαχιστοποιήσουμε το πότισμα των αμπελώνων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση σε νερό και αρδευτικό εξοπλισμό. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, το 30% των αμπελοτοπίων μας είναι εξ ολοκλήρου ξερικά. Οι συνεχείς βροχές και το μεγάλο βάθος των ριζών των πρέμνων λόγω της ηλικίας τους, είναι οι μόνες πηγές νερού. Το νερό που χρειαζόμαστε για πότισμα μέρους των αμπελοτοπίων, πάντα κατά τους θερινούς μήνες, προέρχεται από γεωτρήσεις και όχι από δίκτυο νερού. Ομοίως λειτουργεί το οινοποιείο και το εμφιαλωτήριό της εταιρίας. Επίσης, το πότισμα γίνεται στάγδην επιτυγχάνοντας έτσι τις ελάχιστες δυνατές πιέσεις. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο 60% σε σχέση με την κατανάλωση που θα απαιτούσαν οι συγκεκριμένες εκτάσεις από κάποιο δίκτυο ύδρευσης.

Επιπλέον στόχος είναι η εφαρμογή μόνο των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων και η αποφυγή των μη αναγκαίων λιπάνσεων και προσθηκών. Για το λόγο αυτό, 20 και πλέον χρόνια, το Κτήμα Χατζημιχάλη επιλέγει τεχνικές όπως η χλωρά λίπανση για την περιποίηση των αμπελώνων του. Η χλωρά λίπανση αποτελεί μέρος της οργανικής λίπανσης η οποία δεν έχει σκοπό την παραγωγή αλλά τη βελτίωση του εδάφους στο οποίο θα ευδοκιμήσουν τα πρέμνα. Κατά την τεχνική αυτή, μετά το κλάδεμα, τα αποκομμένα μέρη του φυτού εναποτίθενται στο έδαφος, βιοδιασπώνται και βοηθούν έτσι στη διατήρηση της ευρωστίας τους. Η χλωρά λίπανση φυσιολογικά απαιτεί μεγάλη ποσότητα νερού. Εφαρμόζοντάς την όμως κατά τους χειμερινούς μήνες όπου οι βροχοπτώσεις είναι έντονες, πετυχαίνουμε τελικά μηδενική κατανάλωση νερού.

Τέλος, η φιλοσοφία μας ορίζει τον αμέριστο σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον που φιλοξενεί τις γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες μας. Καμία λοιπόν περίφραξη ή ψεκασμός τοξικών χημικών δεν εφαρμόζεται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, πράγμα το οποίο θα περιόριζε την πανίδα της ευρύτερης περιοχής από τη φυσική της δραστηριότητα. Οι επισκέπτες των καλλιεργούμενων εκτάσεών μας στην κοιλάδα της Αταλάντης, έχουν συνεπώς την τύχη να θαυμάσουν από κοντά την ευγενή συνύπαρξη 2.200 ιδιόκτητων στρεμμάτων αμπελώνων ποικιλιών οινοποίησης με την πλούσια πανίδα της Στερεάς Ελλάδας και τη μεγάλη ποικιλία φυτών και δέντρων που ανθίζουν κάθε περίοδο του έτους.
Share by: